REKLAM
Coşkun Baturu
0212 452 11 05/07
 
reklam@gazeteuzay.com
 
 
Lütfen mesai saatleri arasında iletişime geçiniz